26 III 2016

Już tradycją w naszej parafii z inicjatywy Wspólnoty Krwi Chrystusa jest Ciemna Jutrznia. W Wielką Sobotę tą właśnie Modlitwą Kościoła rozpoczniemy adorację Bożego Grobu o godz. 8:00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

"Jutrznia uświęca poranne godziny dnia. Odprawiana o brzasku nowego dnia stanowi wspomnienie zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego zalecane jest jej odprawianie nie tylko osobom do tego zobowiązanym, ale również świeckim." (brewiarz.pl)